Menu

MEDLEMSMØDE FOR FODBOLD

image
Jens Nygaard Larsen
25. oktober 2021 kl. 14:47

MEDLEMSMØDE FOR FODBOLD

Der indkaldes til medlemsmøde for fodbold

onsdag d. 17. november kl. 18:00

Mødet foregår bagerst i cafeteriet og vi starter med en stadionplatte, hvorefter følgende er på programmet

 

Dagsorden for det årlige medlemsmøde skal omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretninger
  3. Valg. Til amatørseniorfodbold: formand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted.
  4. Valg. Til ungdomsfodbold vælges formand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted.
  5. Valg. Til kvinde-/pigefodbold vælges formand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted
  6. Eventuelt.

 

Alle valg sker ved særskilt afstemning og gælder for 1 år ad gangen. Formændene vælges dog for 2 år ad gangen i h.t. § 4.