Menu

AaB-forløb i samarbejde med kommunen

image

Brobygning til arbejdsmarkedet via AaB

AaB-forløbet

 

Projektbeskrivelse vedrørende brobygning til arbejdsmarkedet via AaB-forløbet.

 

Forløbet er et samarbejde mellem AaB og Uddannelseshuset, Jobcenter Aalborg.

 

”Vi tror på, at vi alle har noget at byde på, uanset hvor vi kommer fra, eller hvad vi kommer med. For os er det vigtigt, at deltagerne får en følelse af at blive set, hørt, mødt og forstået. Vi møder deltagerne med nærvær, autencitet, humor og kærlighed. At møde deltagerne fordomsfri, både i ord og handling er en selvfølge for os. Vi har et særligt fokus på deltagernes potentialer, og vi vil bringe dem i spil. Vi er drevet af at få deltagerne til at lykkes som enkelt individ, som del af en uddannelse, et job, en familie, og i livet generelt”.

”På holdet stilles der krav til hver enkelt om, at bidrage positivt til fællesskabet. At mærke at have betydning for det sociale liv, giver en ansvarsfølelse hos vores deltagere. At være til gavn for andre, og dermed også sig selv, skaber mening i deltagernes liv. De giver med stolthed udtryk for, at de er med i et forpligtende fællesskab – de har et tilhørsforhold – AaB - forløbet”.

 

Formål

Det overordnede formål er, at deltagerne på længere sigt bliver selvforsørgende. På AaB -forløbet arbejdes der med at gøre deltagerne bedre rustet til praktik, uddannelse og job.

 

Målgruppe

Unge på uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelse, i aldersgruppen 18 – 30 år. Der er 18 pladser på holdet. Deltagerne møder dagligt fra 9.00 – 14.00. Dog kan der laves individuelle aftaler, således der er tid/rum til at passe eks. psykologforløb, fysioterapeut og øvrige møder med anden aktør. Såfremt en deltager er i et aktivt misbrug, forventes det, at pågældende er motiveret for at ta´ imod den hjælp, der kræves for at blive clean. Det er en forudsætning, at deltageren er motiveret for at der skal ske progression/ forandring i deres liv, hen imod selvforsørgelse.

 

Henvisning sker af rådgiver til Mette Andreasen, projektansvarlig. Forud for hver holdstart, vil deltagerne blive indkaldt til en individuel samtale hos de projektansvarlige

(Mette Andreasen og Søren Jacobsen) på forløbet. Samtalerne finder sted på AaB,

Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø.

 

Varighed

Forløbet har en varighed på 8 uger, efterfulgt af 4 – 13 ugers praktik, afhængig af målgruppen. I løbet af 8 uger afklares det, hvorvidt deltagerne efterfølgende er parate til praktik, job og uddannelse.  I samarbejde med deltagerne afklares det, om der er brug endnu et AaB-forløb eller anden indsats. Der er optag på forløbet 4 gange årligt.

 

Indhold

På AaB-forløbet arbejdes der såvel teoretisk som praktisk, med nye ”værktøjer” til selvforståelse og forståelse for andre. Dette arbejde sker med afsæt i deltagernes egne historier og med indblik i teoretisk viden, som f.eks. hvordan deltagerne fortæller en mere powerful historie om dem selv.

 

Et andet værktøj er søgelampen. Deltagerne trænes i at fokuserer på de positive værdier frem for de negative.

 

Udover at arbejde med nye værktøjer har vi dagligt fokus på:

  • Kost og motion
  • Coaching af deltagerne
  • Mentorstøtte
  • Besøg af ydelsesrådgivere, tidligere AaB deltagere, misbrugskonsulent, besøge uddannelsesinstitutioner, virksomheder eller gratis tilbud

 

Mentor og opfølgning - individuelle samtaler

Mange af deltagerne, får i perioden mentorstøtte. Dette sker i form af tæt sparring/opfølgning, bistand ved psykologsamtaler, psykiatrien, lægebesøg, kontakt til pårørende, kontakt til ydelses-og beskæftigelsesrådgiver, kontakt til bostøtte/mentor. Mentorindsatsen omfatter foruden ovennævnte, at projektansvarlige står til rådighed uden for almindelig arbejdstid. Denne bistand tilbydes under og efter AaB–forløbet. At deltageren har en livline, når udfordringer opstår, er medvirkende til at sikre, at udfordringerne tages i opløbet, inden disse bliver uoverskuelige.

 

Virksomhedspraktik

Når deltagerne starter i praktik, vil der være opfølgning ved projektansvarlig

(Mette Andreasen), første gang efter 14. dage, hvor opfølgningen kan foregå telefonisk eller ved fysisk fremmøde. Herefter finder opfølgning sted, minimum hver 4. uge. Denne opfølgning foregår ved besøg på arbejdspladsen. Det kan konstateres, at den hyppige kontakt mellem deltager og projektansvarlig er afgørende for fastholdelse i praktikken, samt vejen hen imod selvforsørgelse. Rådgiver inddrages løbende i processen fra start til slut.

 

Medarbejdere/kontaktinformation

Projektansvarlige:         

Mette Andreassen:        25 20 25 78

Søren Jacobsen:            92 72 77 50